Gratis loopbaan ontwikkeladvies

Werkenden en werkzoekenden kunnen een gratis ontwikkeladvies krijgen. Met een ontwikkeladvies krijg je zicht op jouw kwaliteiten (loopbaanprofiel) en jouw mogelijkheden op de veranderde arbeidsmarkt. Ook kan de loopbaanadviseur jou ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.


Het opnieuw naar je kwaliteiten kijken en wat deze voor waarde hebben op de arbeidsmarkt is van groot belang om aan het werk te blijven of weer aan het werk te komen.


Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie van 700 euro beschikbaar voor werknemers en werkzoekenden om hun loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Het zogenaamde ‘Ontwikkeladvies”.


Voordat we tot een loopbaan ontwikkeladvies komen onderzoeken wij met jou;

  • Je persoonlijkheidskenmerken en je rol binnen organisaties.
  • Je belangrijkste gedragsvoorkeuren.
  • Je werkplezier.
  • Je behoeftes, waarden, interesses en drijfveren.
  • De competenties, capaciteiten, kennis en werkervaring waar je mee verder wilt.
  • Passende beroepen en functies.
  • Wat je in de toekomst zou willen bereiken.

Vanuit daar werken we toe naar een gedegen loopbaanprofiel en loopbaan ontwikkeladvies. Dit geeft je richting en houvast voor de komende jaren.

Bij het ontwikkelen van een loopbaan ontwikkeladvies volsta je niet met enkel het doen van een test en enkele gesprekken. Bij een loopbaan ontwikkeladvies ga je een proces aan van ontdekken, reflecteren en inzicht krijgen.”

Deelnemers ervaren dit traject als een ontdekkingsreis.


Centraal staat altijd het contact met je coach. Met hem ga je de diepte in. De coach geeft direct feedback, denkt mee en adviseert. De gesprekken kunnen zowel online als op een lokatie bij u in de buurt worden gevoerd.


Dit advies wordt u gratis aangeboden op basis van de subsidie van 700 euro die door de overheid tijdelijk tot 31-12-2020 ter beschikking wordt gesteld in het kader van Nederland Leert Door (vraag naar de voorwaarden).


Contact

Ben je geïnteresseerd in het volgen van het gratis ontwikkeladvies dan willen wij graag samen met jou bepalen welke begeleiding het beste bij jou en je coachvraag past.


Aanvraag gratis ontwikkeladvies