Human Development en Loopbaan Coaching


Human Development &

Loopbaan Coaching

Unieke Methode

Hoe je wél je perfecte baan vindt!

Wist je dat ruim 70% van de beroepsbevolking in meer of mindere mate ongelukkig is met zijn huidige baan? Waarschijnlijk ben je ooit je loopbaan begonnen met de nodige ambitie en verwachtingen. Toch valt het niet altijd mee om deze verwachtingen om te zetten in resultaten. Het begint met ambitie, maar hoe maak je de juiste keuzes zodat jouw kwaliteiten en talenten optimaal tot hun recht komen? Loopbaanwereld biedt je de mogelijkheid om opnieuw de regie te nemen over je verdere loopbaan. Tijdens een loopbaan coachingssessie bekijken we waar je nu staat en welke ontwikkeling of stappen er nodig zijn om grip te krijgen op je verdere loopbaan voor betere resultaten met langdurig effect. Hierbij gebruiken we een unieke methode om jouw (vaak) verborgen potentieel boven water te krijgen.

Herken je dit?

  • Ik voel dat ik niet maximaal in mijn kracht zit
  • Past mijn huidige baan wel echt bij mij?
  • Welke gevolgen heeft de Coronacrisis voor mijn loopbaan?
  • Ik ben onzeker over de toekomst en mijn carriere
  • Ik denk dat ik niet al mijn talenten benut in het werk
  • Het ontbreekt mij aan voldoende werkgeluk
  • Ik denk dat ik niet het maximale uit mijzelf haal


Als je bovenstaande (deels) herkent en je onderneemt geen actie dan kan je werk en levensgeluk nu of in de toekomst sterk in gevaar komen. Dit kan op termijn leiden tot negativiteit, uitzichtloosheid, vermoeidheid en zelfs tot depressies of een burnout.


Het kan veel beter dan: "ach.. ik zie wel hoe mijn carriere verloopt".

Oplossing:

Je bent niet de enige die kampt met deze onzekerheden. Vele mensen merken vroeg of laat dat het goed is om stil te staan bij hun carrierepad. En dat het goed is om hier tijd en energie aan te besteden. Het doel is om meer balans en energie te herwinnen in je leven.

Het is dus niet nodig om langer met deze onzekerheden te leven. Middels loopbaansessies bij Loopbaanwereld zijn al vele mensen op unieke wijze geholpen bij het maken van belangrijke keuzes in hun loopbaan. Middels beelden halen wij jouw natuurlijke voorkeuren naar boven. Deze unieke methode levert veel nieuwe inzichten en geeft de beste resultaten. Zie onderstaand de programma's die wij aanbieden (prijzen zijn exclusief btw). Bel ons voor voor een gratis intakesgesprek en ontdek wat het jou kan opleveren.
"Geef mij de Baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken"

(Confucius)

Loopbaan scan

De loopbaanscan is een programma waarin jou ontwikkelde (natuurlijke) talenten en je verborgen potentieel in beeld worden gebracht. We kijken waar je nu staat en of dit matched met je huidige loopbaan.


Met de Loopbaanscan krijg je snel inzicht en word je gemotiveerd om actie te ondernemen.


Prijs: € 395,-


Loopbaan Advies

Loopbaanadvies is een programma wat je passies, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, persoonlijkheid, interesses, capaciteiten, competenties in beeld brengt en hoe wil je deze inzetten?

Ben je het zicht op je kwaliteiten kwijtgeraakt, dien of wens je te solliciteren voor nieuw werk? Dan is een intensiever loopbaantraject noodzakelijk. Het ontdekken van je kwaliteiten in relatie tot werk dat bij je past is een proces van inzichten en zelfreflectie.

De loopbaan-coach van Loopbaanwereld begeleid je in dit proces en adviseert je bij de ontwikkeling van je loopbaanprofiel en actieplan. Als je weet wat je wilt is het zaak stappen te zetten om je wensen te realiseren. De coach ondersteunt je hierin.


Prijs: € 695,-

Loopbaan en Persoonlijke ontwikkeling

Meest gekozen

Als je in je werk dreigt vast te lopen of inmiddels bent gestrand heb je vaak meer dan enkel een loopbaanvraag. Waar loop je tegen aan, hoe kun je dat veranderen, wat wil je daartoe ontwikkelen, wat betekent dat voor je werk? Hier gaat het niet alleen over je functiegerelateerde kwaliteiten en vaardigheden, maar is er nadrukkelijker ook meer aandacht voor je persoonlijk en sociaal functioneren. We beschouwen zowel je sterke punten als gedragingen die contraproductief uitpakken. Met als doel te behouden c.q. versterken wat goed gaat en effectieve mogelijkheden aan te reiken voor dat wat niet soepel verloopt. Sleutelwoorden hierbij zijn: bewustwording, inzicht in eigen functioneren, zelfvertrouwen en –respect, grenzen en prioriteiten stellen, nemen van verantwoordelijkheid en keuzes maken in gewenste richting.


Prijs: € 1595,-*


*) betreft indicatie; op basis van de intake wordt een op maat gesneden traject aangeboden.


LEA Sterenborg

De medewerkerstevredenheid en de sfeer in de organisatie zijn verbeterd en daarmee heeft het indirect ook een bijdrage geleverd aan de klanttevredenheid.


Tom Groot

"Het heeft mij veel inzicht opgeleverd in mijn loopbaankeuzes en mijn potentieel"


Ireen Hubner

"Ik heb een nog scherper beeld gekregen over mijzelf en het heeft mij meer vertrouwen gegeven als persoon als het gaat om mijn loopbaanontwikkeling".


Rene Klappe

Ik kan de loopbaancoach gesprekken bij Richard zeer aanbevelen; ook als je niet direct op het punt staat om van baan te wisselen

Gratis sollicitatiegeheimen


"De windrichting kun je niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen"


Loopbaanwereld is onderdeel van:Contact