Organisatie Scan

Voordat er een start wordt gemaakt met ingrepen om de organsiatie te optimaliseren is het goed om eerst een compleet beeld van uw organisatie te krijgen. Middels onze Scan maak ik een analyse voor u op het gebied van:

Klantfocus

Belangrijkste processen

Inrichting van de besturing

Gedrag & Leiderschap

De kwaliteit van de organisatie.

Op basis van deze analyse wordt er vervolgens een maatwerkvoorstel gedaan omtrent de prioriteiten en de noodzakelijke ingrepen om uw ambities op korte en lange termijn te realiseren. Op basis van dit voorstel en uw wensen gaan wij met een gespecialiseerd team aan de slag om uw organisatie te helpen. Wenst u nadere informatie omtrent de mogelijkheden voor uw organisatie gebruik dan onderstaande knop.