Troelstralaan 5, 1272 JX Huizen  |  06 - 54256547

Teamontwikkeling


We willen werken aan onze teamontwikkeling. De samenwerking of communicatie binnen het team loopt niet lekker. De afdeling hangt als los zand aan elkaar. De werkdruk is (te) hoog. We maken te weinig gebruik van elkaars kracht en kwaliteiten. Er heerst een gespannen sfeer op de afdeling, maar waar dat precies aan ligt is onduidelijk. We geven elkaar geen feedback, of vatten feedback op als kritiek. Het team is minder gemotiveerd of werkt met minder plezier dan voorheen.
Veelvoorkomende signalen en problemen die aangepakt moeten worden. Hoe? Voordat ik als coach of trainer in groepsverband aan de slag ga, met deze of andere vragen, start ik met individuele gesprekken. Om erachter te komen wat er binnen het team speelt en zo tot de échte kern te komen. Om vervolgens deze lastige situaties samen met het team te bespreken en te onderzoeken. Gestimuleerd door de coach of trainer werkt het team intensief samen aan begrip, verbinding en onderling vertrouwen en formuleert het team ambitieuze maar haalbare doelen. Met als resultaat een effectievere samenwerking, meer energie en werkplezier.

Afhankelijk van de vraag en probleemstelling kunnen als ondersteuning ook individuele coachgesprekken met medewerkers en leidinggevenden worden ingezet.

Wil jij ook betere Teamresultaten?

Bel of mail !


Voorbeelden van teamsessies:

Meetbaar verbeteren in kleine stappen


Doelen stellen en successen vieren

Vechtkunst en verbinding


Teamvorming met Paarden


Teamrollen en prestaties


Zeilen, navigeren en samenwerken