Troelstralaan 5, 1272 JX Huizen  |  06 - 54256547

Trainingen

Lean leiderschap

Het optimaliseren van uw organisatie vraagt veelal aanpassingen aan de processen en uw besturing. Vaak blijft het bij deze structuur aanpassingen. Echter, voor het echte verschil is veelal ander gedrag en leiderschap nodig.

  • Wat vraagt Lean van mij als leider?

  • Hoe stuur ik mijn mensen aan in een lean omgeving?

  • Hoe kan ik mij ontwikkelen naar de leanleider?

Maak kennis met onze 1 of 3 daagse leanleiderschapstraining (maatwerk mogelijk)

Effectief vergaderen

De training effectief vergaderen leert een team:

  • Snel en doelgericht vergaderen
  • Concrete besluiten nemen
  • Acties benoemen
  • Gestructureerd en op inhoud discussiëren

Heeft u tijdens vergaderingen weleens het gevoel dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden? Praten gespreksdeelnemers langs elkaar heen en wordt het gewenste doel niet bereikt? Dan is de training Effectief vergaderen iets voor u en uw team.

Tijdens deze training analyseert de trainer waar de pijnpunten en dus de uitdagingen voor u en uw organisatie liggen, vervolgens gaan we hier doelgericht mee aan de slag.

Feedback training

Contact maken op de werkvloer doen we dagelijks vele malen, soms zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Niet alleen door met een ander te praten, maar bijvoorbeeld ook door de ander aan te kijken, door lichaamstaal.
In deze zakelijke contacten kunnen zich storingen voordoen, er ontstaan gemakkelijk misverstanden als we elkaar niet begrijpen of niet durven contact te maken.
Feedback betekent letterlijk "terugkoppelen". Van de informatie die we van anderen krijgen en hen geven is feedback een belangrijk onderdeel.
Het ontvangen en geven van feedback is een waardevol hulpmiddel om na te gaan of u aan de ander ook hebt overgebracht wat u wilde overbrengen en welke uitwerking dit heeft op de ander. Van feedback kunnen we leren, als u de reacties van anderen wilt gebruiken als spiegel van uw eigen functioneren.
Zo krijgt u meer inzicht in uw eigen manier van handelen.
Feedback geven en ontvangen is een vaardigheid die iedereen kan leren.

Vechtkunst

Lean Yellowbelt

Lean Greenbelt